Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра психології та педагогіки

Керівництво

Завідувач кафедри: Матласевич Оксана Володимирівна доцент, кандидат психологічних наук  
Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська 2.
Тел.: (03654) 3-02-93 
Тел. моб.: 096 793-70-64
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — пятниця: 9.00-18.00, обідня перерва  13.00-14.00 консультації: вівторок, четвер 16.00.-17.00.

Заступник завідувача кафедри: Нікітчук Уляна Ігорівна, старший викладач, кандидат психологічних наук

Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська 2.
Тел.: (03654) 3-02-93

Лаборант кафедри: Кулеша Наталія Петрівна

Контактина інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, вул.  Семінарська 2.
Телефон роб. (03654) 3-02-93
e-mail: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п’ятниця: 9.00- 17.45

Загальна інформація про кафедру

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін була створена у 1999 році з метою підвищення професійного рівня студентів інших спеціальностей та підготовки фахівців-психологів.

З 2005 року кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр психології. Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Спеціалізації:

- клінічна психологія;

- педагогічна та вікова психологія.

З 2015 року розпочав свою діяльність Інститут практичної психології і психотерапії, основною метою якого є  навчання та підвищення кваліфікації психологів-практиків, що зможуть надавати допомогу у вирішенні різного роду психологічних проблем, а також проведення наукових досліджень із вивчення сутнісних аспектів психологічної та психотерапевтичної допомоги особистості. Директором Інституту є кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Шугай Марія Анатоліївна.

До складу Інституту увійшли науково-дослідна лабораторія когнітивної психології, науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій», а також «Майстерня практичного психолога».

Сертифікатні програми

Студентам пропонуються такі сертифікатні програми:

  1. «Практична психологія»
  2. «Організаційна психологія»
  3. «Мистецтво самопрезентації»

Учасники вказаних освітніх програм освоюють сучасні методи психотерапії з таких напрямів: психодрама, гештальт-терапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Колектив кафедри працює над розробкою наукової теми «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку», державний реєстраційний номер 0110U02405, а також над такими науковими проектами:

  • Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ державний реєстраційний номер 0112V000994 (2013-2015 роки);
  • Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді державний реєстраційний номер 0113U000501 (2013-2016 роки).

Зусиллями викладачів кафедри щороку проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні питання когнітивної психології», постійно діє методологічний семінар, під час засідань якого викладачі, аспіранти та студенти обговорють актуальні проблеми психологічних досліджень.

Періодично видається фаховий збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Постанова президії ВАК України від 10.02.2010р. № 1-05/1).

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія. За цією ж спеціальністю відкрито спеціалізовану вчену раду, а також аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка, історія педагогіки.

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін співпрацює з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Київським Гештальт університетом, Варшавським університетом природничих наук SGGW, Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ.

Наукові гуртки

Науково-дослідний гурток з когнітивної психології
Керівник: викл. Волошина В.О.

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини
Керівник: доц. Квашук О.В.

Обдарованість: від теорії до практики
Керівник: викл. Бояківська І.О.

Розробка психодіагностичного інструментарію.
Керівник: ст. викл. Нікітчук У. І.

Науковий гурток: SPSS: Комп’ютерний аналіз даних у психологічних дослідженнях.
Керівник: викл. Довгалюк Т.А.

З викладачами кафедри можна зв’язатися за телефоном (03654) 3-02-93