Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра політології

Керівництво

Завідувач кафедри:  Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: +38 03654 22949 
e-mailandrii.smyrnov@oa.edu.ua
Офісні години: Пн. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00, консультації: Вт. 15.30 - 16.30

Методист кафедри: Мацієвська Світлана Антонівна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: kafedra.politologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Сайт: polsci.oa.edu.ua
E-mail: kafedra.politologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра політології створена у 2001 році на базі гуманітарного факультету.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки.

Напрям підготовки 052 Політологія.

Спеціальність 8.03010401 Політологія.

Кваліфікація — бакалавр політології — термін навчання 4 роки.

З 2013 р. кафедра політології разом з Державним університетом імені Шимона Шимоновіца (м. Замосць, Республіка Польща) і Вищою школою міжнародних відносин та суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща) започаткували спільну навчальну програму з видачею подвійних дипломів бакалавра політології.

Кваліфікація — магістр політології — термін навчання 2 роки.

14 травня 2013 року під час Х ювілейного засідання Консорціуму Варшавського університету та українських університетів, ректор Острозької академії, професор Ігор Пасічник підписав угоду про співпрацю між Варшавським університетом та Острозькою академією, за результатами якої започаткована спільна навчальна програма «Східні студії» з видачею подвійних дипломів магістра політології Острозької академії та Варшавського університету.

Викладацький склад кафедри на сьогодні — це двадцять спеціалістів, які працюють на постійній основі та за сумісництвом. П’ятнадцять викладачів є працівниками кафедри політології та інших кафедр університету. Серед запрошених викладачів — професори Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського Національного університету ім. Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету.

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими суспільно-політичними виданнями України.

Студенти спеціальності «політологія» поглиблюють теоретичні знання, здійснюючи прикладні дослідження в Інституті соціальних досліджень НаУОА.

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики „Поліс“». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере участь у проекті «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» і «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».

З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Першим етапом роботи Центру стала організація і проведення круглих столів на актуальні теми політичного життя в Україні та світі.

Наукові гуртки

На кафедрі функціонують наукові гуртки:

 1. Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах (керівник — доц. Мацієвський Ю.В.);
 2. Політичні партії та партійні системи (керівник — доц. Лебедюк В.М.);
 3. Соціальна політика та соціальні процеси в Україні (керівник — в. Кардаш С.Ю.).

Опис освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Бакалавр політології

Політолог — фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

Студенти, які виконують вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», отримують кваліфікацію «політолог», «вчитель соціально-гуманітарних дисциплін», «політичний консультант». Після здобуття ступеня бакалавра випускник спеціальності «політологія» може працювати в органах державної влади, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, наукових і дослідних центрах, здійснювати викладацьку діяльність.

Бакалавр політології має можливість продовжити навчання на вищому ступені (магістр) у вітчизняних ВНЗ та іноземних навчальних закладах або працювати:

 • фахівцем з гуманітарних та соціально-політичних питань в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • експертом з питань діяльності політичних партій, громадських організацій і рухів, асоціацій, фондів тощо гуманітарного та соціально-політичного напрямку;
 • радником, консультантом, помічником керівників підприємств, установ, організацій, в т. ч. міжнародних, з питань управління персоналом, організаційно-виховної роботи, підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників;
 • політологом в наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням політичних процесів;
 • співробітником у відділах гуманітарного і соціально-політичного напрямку редакцій засобів масової інформації;
 • старшим лаборантом кафедр політології, соціології, історії, юридичного профілю у ВНЗ і підрозділах наукових закладів
 • викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та викладати як безпосередньо політологію, так і дисципліни соціально-політичного профілю.

Магістр політології

Магістр політології — це спеціаліст із закінченою повною двох цикловою освітою. Студенти, які виконують вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», отримують кваліфікацію «політолог», «викладач соціально-гуманітарних дисциплін», «політичний аналітик».

Посади, які може займати магістр, визначаються «Єдиною державною класифікацією професій всіх категорій працівників на основі міжнародних стандартів».

Магістр політології може опанувати такими напрямами професійної діяльності як:

 • професійна діяльність у системі державного управління;
 • науково-дослідна діяльність в сфері політології;
 • робота за фахом в політичних партіях та громадських організаціях;
 • педагогічна робота за фахом у навчальних закладах I-IV рівнів акредитації;
 • аналітично-консультативна діяльність з політичних питань в органах державного управління, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової інформації.

Магістр політології за рівнем своєї кваліфікації може займати такі посади:

 • політолог;;
 • працівник у галузі державного управління;
 • співробітник управління внутрішньої політики ОДА (аналіз внутрішньої політики, підготовка аналітичних висновків, налагодження співпраці з громадськими організаціями);
 • співробітник управління молодіжної політики та сім’ї ОДА (організація зустрічей, співпраці, формування програм дій молодіжних організацій тощо);
 • референт-політик ОДА (аналіз внутрішньої політики, підготовка аналітичних висновків, референтних матеріалів, організація та ведення зустрічей, диспутів);
 • аналітик і консультант з політичних питань;
 • розробник політичних технологій;
 • викладач соціально-гуманітарних дисциплін;
 • науковий співробітник за фахом;
 • політичний оглядач;
 • редактор суспільно-політичних видань.

Магістр політології може продовжити навчання в аспірантурі у вітчизняних ВНЗ для здобуття наукового ступеня кандидата наук або вступити на програму докторських студій (Ph. D.) до одного із західних університетів.