Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри: Сенчак Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: ihor.senchak@oa.edu.ua
Офісні години: Вівторок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00–14.00 

Методист кафедри: Панчук Ірина Олегівна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.admin@oa.edu.ua
Офісні години: Вівторок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 12.30–13.30 

Загальна інформація про кафедру    

Кафедра створена Наказом №44 від 29 липня 2011 р. Про затвердження структури Інституту права ім. І. Малиновського.

На кафедрі працюють 8 викладачів (в тому числі — 4 в штаті), з них 6 — з науковими ступенями. Особливістю кафедри є залучення до читання дисциплін фахівців — практиків в галузі права. Зокрема,  курс «Актуальні проблеми адміністративного права» викладає суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, суддя вищого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Смокович Михайло Іванович. Викладання курсів „Трудове право” та „Правове регулювання соціального захисту” здійснює професор кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Костюк Віктор Леонтійович, головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України. 

Завдання

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін здійснює навчальну, виховну, методичну, наково-дослідну та інші види діяльності, що спрямовані на підготовку професіоналів, які володіють глибокими теоретичними та практичними знаннями з публічно-правових галузей права. Окрім того, метою навчально-педагогічної діяльності кафедри є постійне підвищення педагогічної та методичної майстерності співробітників, адже забезпечення ефективного вивчення представлених на кафедрі правових дисциплін студентами є запорукою їх майбутньої успішної роботи по спеціальності.

Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів:

 • Муніципальне право,
 • Адміністративне право та процес,
 • Фінансове право,
 • Податкове право,
 • Банківське право,
 • Оподаткування підприємницької діяльності,
 • Трудове право,
 • Правове регулювання соціального захисту,
 • Інформаційне право,
 • Адміністративне судочинство,
 • Актуальні проблеми адміністративного судочинства,
 • Судові та правоохоронні органи,
 • Адміністративна відповідальність,
 • Основи права,
 • Законодавча база інформаційної сфери,
 • Комп’ютерно-правові системи,
 • Юридична психологія,
 • Актуальні проблеми земельного права.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над наступними науковими проблемами: проблеми та перспективи адміністративного судоустрою та судочинства в Україні, теоретичні та практичні проблеми правосуб’єктності в трудовому праві, актуальні проблеми оподаткування, проблеми та перспективи державного будівництва в Україні.

Колективом кафедри ведеться науково-дослідна робота по темі "Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах", державний номер реєстрації 0113U001049. Основною метою роботи в цьому напрямку є вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, повязаних із реалізацією адміністративного методу правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах.

На базі кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін функціонує науковий гурток „Актуальні проблеми фінансового та трудового права” під керівництвом завідувача кафеди, к.ю.н., доц. кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Сенчака І.І.

Викладачі кафеди активно залучають студентів до участі в академічних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також здійснюють керівництво їх науково-дослідною роботою.