Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Історія України: державно-правовий контекст

2 семестр.,  іспит

Навчальна дисципліна передбачає опанування інструментарієм науки історії держави і права України, вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування і зміни різних типів та форм державності і права українського народу на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію України.

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення студентами норм трудового права, що регулюють відносини в сфері реалізації права на працю. Дисципліна передбачає формування навичок вирішення конкретних завдань, пов’язаних із застосуванням гарантій для реалізації права на працю в умовах ринкової економіки.

Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету

1  семестр, ПМК

Комплексна навчальна дисципліна включає в себе блоки «Основи етики та етикету», «Юридична етика та деонтологія», «Наукова етика». Вивчення дисципліни передбачає опанування знань у сфері  моралі, суспільних норм поведінки, звичаїв. Студенти вивчають роль і значення моральних принципів у сфері здійснення правосуддя і правоохоронної діяльності, загальні засади написання наукових праць.

Політологія

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення політичних систем, їх елементів, сфери політичних відносин, політичних процесів, політичних інститутів та політичних концепцій. Дисципліна передбачає формування у студентів системи знань про основи політичної організації суспільства та вироблення культури політичного мислення, здатності об’єктивно сприймати основні політичні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Державне право зарубіжних країн

1 семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на отримання студентами знань про основи конституційного (державного) права зарубіжних країн. Студентами вивчаються на прикладі державно-правової практики відповідних країн, такі ключові елементи теорії і практики зарубіжного конституціоналізму як установча влада, конституційне правосуддя, права людини, форми прямої демократії, парламентаризм, інститут глави держави, інститут виконавчої влади, судоустрій та правосуддя, федералізм, конституційно-правовий статус політичних партій, адміністративно-територіальний устрій; аналіз основних тенденцій та особливостей конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн.

Іноземна мова (англійська/німецька)

1-2 семестри, іспит

Навчальний курс "Іноземна мова" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської/німецької мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської/німецької мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Юридична англійська мова

1-2 семестри 2 курсу, ПМК

Навчальний курс "Англійська мова-2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова-2

1 семестр 3 курсу, іспит

Навчальний курс "Англійська мова-2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова для юристів

1-2 семестри, ПМК

Навчальний курс "Англійська для юристів" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Юридична англійська термінологія

1семестр, ПМК

Навчальний курс " Юридична англійська термінологія" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Наукова англійська мова для юристів

2 семестр, ПМК

Навчальний курс " Юридична англійська термінологія" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.