Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра релігієзнавства і теології

Керівництво

Завідувач кафедри: Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, професор

Контактна інформація: старомонастирський корпус
Tел/Факс: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант кафедри: Новак-Голубєва Юлія Валеріївна
Контактна інформація: старомонастирський корпус
Tел/Факс: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00 - 14.00

Загальна інформація про кафедру

Релігієзнавство — це одна з провідних галузей сучасної освіти і науки. Викладання і засвоєння релігієзнавства є важливим внеском у гуманітаризацію освіти. Воно сприяє оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає особі самовизначитись у світоглядних питаннях, формує духовні інтереси, ціннісну орієнтацію. Релігієзнавство важливе для професійного становлення фахівців, які готуються до наукової діяльності у сфері фундаментальних досліджень у педагогічній, правовій, культурній та інформаційній діяльності.

Перспективними напрямками в релігієзнавстві є: вивчення релігійних традицій Сходу з поглибленим вивчанням арабської та китайської мови (на денному відділенні); студіювання світської і конфесійної психології і соціології релігії; дослідження умов формування і розвитку нетрадиційних релігійних рухів і культів; релігійна журналістика та релігієзнавчий туризм.

Кафедра релігієзнавства створена у 2001 р. на базі Центру релігієзнавства при гуманітарному факультеті Національного університету «Острозька академія». З 2001 по 2007 рр. завідувачем кафедри був доктор філософських наук, проф. Кралюк Петро Михайлович. З жовтня 2007 р. посаду завідувача кафедри релігієзнавства  обіймав доктор історичних наук, проф. Жилюк Сергій Іванович, а з вересня 2015 р. завідувачем кафедри є доктор історичних наук, проф. Стоколос Надія Георгіївна.

Державна ліцензія Міністерства освіти за напрямом підготовки:

 • бакалавр філософії (0203 «Гуманітарні науки», 6.020301 «Філософія»);
 • магістр релігієзнавства (0203 «Гуманітарні науки»,  8.02030102 «Релігієзнавство»).

Концептуальна підготовка бакалаврів та магістрів філософії в Національному університеті «Острозька академія» відрізняється від інших вищих навчальних закладів такими особливостями:

- окрім основної спеціальності студенти мають можливість 2 роки на бакалавраті (ІІІ−ІV курс) навчатися за додатковою спеціалізацією (на вибір): «Релігійний туризм та паломництво», «Релігія у міжнародних відносинах». На магістеріумі (V – VI курс) студенти мають унікальну можливість обрати такі додаткові спеціалізації: «Релігія і медіа», «Екуменічні студії».

Це дозволяє готувати фахівців, які вміють критично пояснювати та аналізувати суспільно-релігійні питання та події, володіють сучасними технологіями організації видавничої та медійної справи, благодійного фонду чи організації, релігійних та паломницьких турів тощо.

Після закінчення навчального закладу студенти отримують кваліфікацію бакалавра філософії та магістра релігієзнавства, що надає їм право:

 • встановлювати причини й умови, що сприяють виникненню релігійного екстремізму, етносепаратизму і прогнозувати їхні наслідки: міжетнічні та етноконфесійні конфлікти; 
 • здійснювати організаційно-управлінську діяльність у сфері, пов’язані з функціонуванням релігії та суспільних інституцій гуманітарного спрямування; 
 • проводити наукові дослідження у сфері актуальних проблем релігієзнавства і соціологічні дослідження в конфесійному середовищі; 
 • виконувати експертні функції, спрямовані на науково-інформаційне забезпечення діяльності органів державної законодавчої і виконавчої влади, силових структур, установ культури, громадських організацій, комерційних підприємств; 
 • реалізовувати освітні програми з релігійного виховання у вищих і середніх навчальних закладах на рівні, що відповідає прийнятим стандартам.

На яких посадах може працювати випускник?

 • викладачем у школі, середніх і вищих навчальних закладах; 
 • консультантом у структурі органів державної влади з питань взаємодії з релігійними об’єднаннями і громадськими організаціями; 
 • менеджером туристичної фірми (напрямок — релігійний туризм); 
 • експертом у сфері проведення державної релігієзнавчої експертизи; 
 • інформаційно-релігійним аналітиком (журналістом), що висвітлює питання взаємодії релігії і суспільства; 
 • прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади; 
 • методистом кабінетів філософії, релігієзнавства; 
 • співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних центрів.

Хто навчає майбутніх релігієзнавців?

Кафедра релігієзнавства і теології є випускаючою кафедрою для напряму 6.020301 «Філософія» та спеціальності 8.02030102 «Релігієзнавство». Так, загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, складає 14 осіб, штатна укомплектованість – 78,6%, середній вік штатних викладачів з науковими ступенями – 38 років.

На кафедрі релігієзнавства і теології працює 14 осіб, з них у штаті – 11 осіб, в тому числі доктори – 5, кандидати наук – 8 осіб; внутрішні сумісники, які працюють за основним місцем роботи – 4 особи.

Всього науково-педагогічних працівників НаУОА, які забезпечують викладання дисциплін вказаних спеціальностей та напряму підготовки – 34 особи, з них: штатних – 30 осіб, що складає 88,2 % від загальної кількості осіб; з науковими ступенями та вченими званнями – 88,2%, з них штатних – 88,2 %.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри об’єднується комплексною темою «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій». При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 09.00.11 − «Релігієзнавство» та спеціалізована рада з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.01 — релігієзнавство (історичні науки).

Постійному підвищенню рівня фахової релігієзнавчої освіти у Національному університеті «Острозька академія» сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення наукових семінарів і конференцій, публікації наукових праць викладачів кафедри — монографій, підручників, наукових статей; успішний захист дисертацій аспірантів кафедри; організація і проведення студентських наукових заходів.

Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» видає збірник наукових статей «Наукові записки. Серія: історичне релігієзнавство», який містить результати досліджень з історичного релігієзнавства, які розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.

При кафедрі діють такі наукові гуртки, школи та лабораторії:

1. Наукові школи «Актуальні проблеми християнства» під керівництвом Сергія Івановича Жилюка та «Викладання християнської школи» під керівництвом Василя Миколайовича Жуковського.
2. Лабораторія «Релігійна журналістика» під керівництвом Світлани Василівни Филипчук.
3. Гурток «Морешет» («Спадщина») під керівництвом Дмитра Васильовича Цоліна.
4. Центр перекладу із сакральних мов під керівництвом о. Рафаїла Турконяка, Дмитра Васильовича Цоліна, Михайла Михайловича Якубовича.

Колектив кафедри співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Донецького інституту штучного інтелекту, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».