Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра української мови і літератури

Керівництво

Завідувач кафедри: Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук,
професор, академік Академії наук вищої школи України

Контактна інформація
тел. моб.: 098 03-25-007
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник завідувача кафедри: Миненко Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач
Контактна інформація
тел. моб.: 097 67-51-590
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант кафедри Плисюк Ганна Вікторівна
Контактна інформація
тел.: (03654) 3-00-69
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00-18.00, п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедру української мови і літератури створено наказом ректора «Про реорганізацію кафедр журналістики та літературознавства, української мови» №4 від 3 вересня 2012 року, яка функціонує у складі гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія». Завідувачем кафедри призначено Хом’яка І. М., доктора педагогічних наук, професора, академіка АН ВШ України.

Напрямом підготовки фахівців кафедри є «Філологія» за спеціальністю 6.020303 «Українська мова та література», «Літературна творчість» (бакалавр філології) та 8.02030301 «Українська мова та література» (магістр філології). Суспільна доцільність функціонування цього напряму визначається необхідністю створення інтелектуального і духовно багатого потенціалу українського народу, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами українських філологів.

Вихідними положеннями концепції є забезпечення високого рівня вищої освіти, подальшого розвитку рідної мови, культури, доступності освіти, підвищення соціального значення і престижу знань, фундаменталізації, гуманізації, саморегулювання і самооновлення вищої освіти, відповідності її світовим вимогам.

Основна мета кафедри – підготовка бакалаврів та магістрів за напрямами базової вищої освіти. Підготовка спеціалістів здійснюється на денній та заочній формах навчання. У своїй діяльності кафедра керується завданнями трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. У цьому плані весь навчальний комплекс будується у відповідності до кредитно-модульної системи. Викладачі кафедри застосовують різні форми та методи навчання:

 • проблемні, візуалізовані лекції,
 • інтерактивні методи,
 • ігрові і неігрові методи навчання,
 • тестові форми контролю,
 • комбіновані форми контролю (тести, індивідуальні завдання),
 • самостійну  роботу студентів,
 • науково-дослідну роботу.

Виховна робота здійснюється згідно з укладеним навчальним планом. До неї входить інформування студентів щодо організації навчального процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят; здійснення педагогічного контролю за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» та ін.

Наукові гуртки

При кафедрі української мови і літератури діють:

 • науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник – Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України);
 • науковий гурток «Genius loci» (керівник – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор);
 • лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач);
 • лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» (керівник – Кирилкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент);
 • літературна студія «РОВЕР» (керівник – Криловець Анатолій Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент);
 • студія-театр «Слово» (керівник — Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач).

Викладачі систематично оновлюють робочі програми навчальних курсів, модульні форми контролю знань студентів, тематику рефератів, завдання для студентів на тижні самопідготовки з використанням сучасних технологій, інноваційних методів викладання. На кафедрі розроблено програми педагогічної, фольклорної, діалектологічної практик, методичні рекомендації щодо написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про наукову співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України,  Інститутом педагогіки  НАПН України,  Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,  Хмельницьким національним університетом, Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.