Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Освітні програми

Освітньо-професійна програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів усіх спеціальностей  відповідають галузевому стандарту вищої освіти за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво», затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Структура навчальних планів побудована таким чином, що дозволяє оволодіти всіма необхідними знаннями та навичками для успішного працевлаштування випускників.

Цикл дисциплін гуманітарної підготовки (15%)
• Філософія
• Релігієзнавство
• Логіка
• Етика і естетика
• Культурологія
• Психологія і педагогіка
• Фізичне виховання
• Українська мова
• Іноземна мова
• Правознавство
• Політологія
• Історія України
• Історія української культури
• Соціологія
• Екологія
• Безпека життєдіяльності

Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (25%)

• Політична економія
• Вища математика
• Теорія ймовірності і математична статистика
• Інформатика і комп’ютерна техніка
• Статистика
• Регіональна економіка
• Економічна історія
• Історія економічних вчень
• Математичне програмування
• Мікроекономіка
• Макроекономіка
• Економетрія
• Економіка підприємств
• Гроші та кредит
• Міжнародна економіка
• Менеджмент
• Маркетинг
• Фінанси
• Фінанси підприємств
• Інвестування
• Бухгалтерський облік
• Економічний аналіз
• Господарське законодавство
• Економіка праці і соціально-трудові відносини
• Державне регулювання економіки
• Страхування
• Цивільна оборона
• Основи охорони праці
• Аудит

Цикл дисциплін професійної підготовки (60 %) спеціальності «Фінанси і кредит»

• Податкова система
• Страхові послуги
• Фінансовий аналіз
• Банківські операції
• Бюджетна система
• Фінансовий ринок
• Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
• Інформаційні системи і технології у фінансах
• Фінансове право
• Фінансовий менеджмент
• Менеджмент у страхових організаціях
• Податковий менеджмент
• Ринок фінансових послуг
• Фінансова санація та банкрутство
• Соціальне страхування
• Фінансова статистика
• Центральний банк і грошово-кредитна політика
• Міжнародні розрахунки і валютні операції
• Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

Цикл дисциплін професійної підготовки (60 %)  спеціальності «Економічна кібернетика»

• Економічна кібернетика
• Дослідження операцій
• Моделювання економіки
• Прогнозування соціально-економічних процесів
• Системи прийняття рішень
• Технологія проектування та адміністрування БО і СД
• Інформаційні системи і технології в Україні
• Управління проектами інформатизації
• Моделі економічної динаміки
Корпоративні інформаційні системи
Електронна комерція

Цикл дисциплін професійної підготовки (60 %)  спеціальності «Облік і аудит»

• Аналіз господарської діяльності
• Фінансовий облік 1
• Фінансовий облік 11
• Управлінський облік
• Звітність підприємств
• Облік у банках
• Облік у бюджетних установах
• Інформаційні системи і технології в обліку
• Облік і звітність в оподаткуванні
• Аудит

Цикл дисциплін вибору вищого навчального закладу

• Ділова англійська мова
• Теорія економічного ризику
• Бізнес планування та інвестиційний аналіз
• Мікро та макромоделювання
• Місцеве самоврядування

Дисципліни вільного вибору студентів

• Історія Острозької академії
• Музичне мистецтво у світовій культурі
• Основи наукових досліджень
• Діловодство
• Друга іноземна мова