Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Інститут права ім. І. Малиновського

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право

Опис

Після закінчення навчання магістр права зможе працювати: суддею; слідчим; прокурором; адвокатом; нотаріусом; юристом вітчизняних, зарубіжних та спільних підприємств, установ, організацій тощо; фахівцем органів державної влади та місцевого самоврядування; науковцем у сфері юридичної науково-педагогічної та науково- дослідної діяльності.

Магістр права має право продовжити навчання в аспірантурі.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит, Іноземна мова

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Термін навчання

1рік 6 місяців (на базі ступеня бакалавра правознавства; для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування).

Інститут/факультет

Інститут права ім. І. Малиновського

Контактна особа

Директор Інституту:

Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор тел.: (03654) 30832

e-mail: pravo@oa.edu.ua

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

052 Політологія

Опис

Магістр політології виробляє рекомендації щодо впровадження окремих політик на різних рівнях, аналізує політичну інформацію, обробляє її з допомогою сучасних методів, надає консультації керівникам різних структур, державних і приватних підприємств, установ, інформаційних служб міжнародних організацій з питань оцінки перспектив розвитку соціально-політичних процесів, політичної поведінки людей, прийняття управлінських рішень, перекладає оригінальну спеціальну літературу, редагує наукові тексти, вільно володіє однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності.

Діє спільна дворічна польсько-українська магістерська програма з політології – «Східні студії», розроблена Інститутом Східних Студій Варшавського університету, Польща, разом з Національним університетом «Острозька академія», Україна.

Магістерська програма пропонує не тільки отримати якісну європейську освіту, досвід та нові можливості особистого зростання, а й можливість одержання одразу двох магістерських ступенів: українського диплому «магістра політології» в Національному університеті «Острозька академія» та польського магістерського диплому «Master of Politics» (M.А.) від Варшавського університету.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Термін навчання

2 роки

Факультет

Політико-інформаційного менеджмента

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління

тел.: 2-29-49

e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Опис

Магістр з документознаства та інформаційної діяльності передбачає набуття комплексних знань, вмінь та навичок з управління інформаційними потоками, теорії та методології соціальної комунікації, а також навичок роботи з інформаційними масивами різного рівня узагальнення.

Випускник спеціальності орієнтований працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань України.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фахове вступне випробування:

  • Теорія і практика комунікацій
  • Сучасний менеджмент
  • Теорія і практика PR
  • Інформаційно-аналітична робота
  • Системний аналіз інформаційних процесів
  • Теорія інформації

Вступний екзамен з іноземної мови 

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення 

Факультет

Політико-інформаційного менеджменту

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління

тел.: 2-29-49 

e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

053 Психологія

Ступінь

Магістр

Опис

Навчання в магістратурі дає можливість отримати глибокі психологічні знання, розвинути дослідницькі та аналітичні навички, систематизувати отримані раніше знання, навчитися знаходити нестандартні рішення в будь-якій ситуації, самостійно планувати свою діяльність, приймати рішення, узагальнювати і передавати іншим отримані знання.

Магістратура є унікальним об'єднанням трьох напрямів діяльності:

магістр-аналітик - спрямована на формування аналітичних компетенцій і навичок проведення практико-орієнтованих досліджень;

магістр-практик - спрямована на формування прикладних навичок;

магістр-викладач - спрямована на формування навичок проведення занять, публічних виступів, інтерв'ю в рамках обраної теми дослідницького проекту.

Форми навчання

Денна, заочна

Вступне випробування

Комплексний іспит зі спеціальності (психології)

Англійська мова

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Факультет

Політико-інформаційного менеджменту

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління

тел.: 2-29-49  

e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Факультет романо-германських мов

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 Філологія. Мова та література (англійська, німецька/французька)

Опис

Диплом магістра філології (англійська, німецька та французька мови), перекладача та викладача дає широкі можливості для працевлаштування провідними спеціалістами посольств, перекладачами міжнародних комерційних та державних установ, топ-менеджерами, перекладачами-референтами у фінансовій сфері, працівниками ІТ компаній. Студенти магістеріуму можуть обирати додаткові сертифікатні програми: “Інноваційні технології навчання іноземних мов”, “Комп'ютеризовані мовні технології”, “Офіс-менеджмент”, “Туризм та готельна індустрія”. Обов’язковою складовою підготовки є асистентська та виробнича практики відповідно до обраної сертифікатної програми. Випускник володіє навичками у сфері підготовки та перекладу документації відповідних галузей, організації міжнародної туристичної діяльності тощо.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит з англійської філології

Друга іноземна мова

Термін навчання

1 рік 6 місяців

Факультет

Романо-германських мов

Контактна особа

Декан факультету: Худолій Анатолій Олексійович 

професор, доктор політичних наук

тел/факс: (03654) 3-02-58 
e-mail: anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація міжнародні відносини

Опис

Магістр із міжнародних відносин, політолог-міжнародник, перекладач − фахівець у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, політичних відносин, діагностики й прогнозування процесів у міжнародних відносинах та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності фахівця з міжнародних відносин є аналіз міжнародних відносин та зовнішньої політики, робота в органах зовнішньополітичної діяльності, державне управління загального характеру в сфері міжнародних відносин.

Може викладати у вищій школі. Випускник також володіє навичками у сфері ведення дипломатичних бесід та переговорів, підготовки та перекладу відповідної документації; збирання та аналізу міжнародної інформації; формування іміджу України.

Магістранти беруть участь в обмінних програмах з університетами Республіки Польща та інших країн.

Зі спеціальності діє аспірантура.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит
Іноземна мова

Термін навчання

1 рік 6 місяців (на базі ступеня бакалавра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування).

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук
тел.: +380-3654-308-32.
e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація регіональні студії (країнознавство, міжнародний туризм, Євросоюз)

Опис

Магістр із регіональних студій (країнознавства), політолог-міжнародник, перекладач − фахівець у сфері міжнародних політичних, економічних, правових відносин та міжнародного туризму; політичних систем, зовнішньої та внутрішньої політики, суспільно-політичних питань країн та регіонів світу; аналізу, прогнозування та моделювання міжнародних відносин та зовнішньополітичних процесів у світі; може викладати у вищій школі. Випускник також володіє навичками у сфері ведення дипломатичних бесід та переговорів, підготовки та перекладу відповідної документації; збирання та аналізу міжнародної інформації; організації міжнародної туристичної діяльності; формування іміджу України.

Магістранти беруть участь в обмінних програмах з університетами Республіки Польща та інших країн.

Зі спеціальності діє аспірантура.

Форма навчання

Денна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит
Іноземна мова

Термін навчання

1 рік 6 місяців (на базі ступеня бакалавра із регіональних студій (країнознавства) та міжнародних відносин; для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра, здобутих за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування).

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук
тел.: +380-3654-308-32
e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

031 Історія та археологія

Опис

На підставі набутої фундаментальної та спеціальної підготовки випускник з вищою освітою зі ступенем "магістр історії" може виконувати такі види робіт:

-        наукову роботу на рівні молодшого наукового співробітника у наукових установах та асистента (викладача) у вищих навчальних закладах, працівника наукових бібліотек, редактора та журналіста спеціалізованих газет та журналів та електронних засобів масової інформації, консультанта громадських організацій;

-        практичну та наукову роботу в музеях, архівних установах, екскурсійних бюро, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних та етнографічних експедиціях, археографічних організаціях та установах.

-        практичну роботу в органах влади та управління, державній адміністрації, органах та установах зовнішньої політики та дипломатії.

Магістранти беруть участь в обмінних програмах з університетами Республіки Польща та інших країн.

Діє аспірантура зі спеціальностей "Історія України" та "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни".

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит
Іноземна мова

Для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування

Термін навчання

1 рік 6 місяців

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук

тел.: +380-3654-308-32

e-mail:  dekanat.mv@oa.edu.ua

Економічний факультет

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Спеціалізація

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр з  економічної кібернетики спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади ІТ-фахівців та економістів-аналітиків на підприємствах, в організаціях та фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій; створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

Денна умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Економіка», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

переддипломна практика – 12 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

математичні методи та моделі ринкової економіки, корпоративні інформаційні системи, інформаційний менеджмент, фінансовий менеджмент, інтелектуальні методи в бізнесі, адаптивні моделі в економіці, моделювання бізнес-процесів, глобальна економіка,  соціальна відповідальність, інноваційний розвиток підприємства, інтелектуальна власність, методологія наукових досліджень в інформаційній економіці.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

хмарні технології, ризик-менеджмент, стохастичні процеси та моделі в економіці, оподаткування суб'єктів підприємництва, економічна психологія, електронна комерція, інформаційні системи в бізнесі.

Переддипломна практика, науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр з  фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади фінансових менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

переддипломна практика – 12 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економіка; соціальна відповідальність; інноваційний розвиток підприємства; інтелектуальна власність; фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, податковий менеджмент, бюджетний менеджмент, ринок фінансових послуг, місцеві фінанси, стратегічне управління, організація бухгалтерського обліку малого бізнесу.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

оподаткування суб'єктів підприємництва, фінансовий аналіз; управління проектами, фіскальна політика, адміністрування податків; казначейська справа; державні фінанси.

Переддипломна практика, науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр з  фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади фінансових менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

переддипломна практика – 12 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економіка; соціальна відповідальність; інноваційний розвиток підприємства; інтелектуальна власність; фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, податковий менеджмент, бюджетний менеджмент, ринок фінансових послуг, місцеві фінанси, стратегічне управління, організація бухгалтерського обліку малого бізнесу.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

оподаткування суб'єктів підприємництва, фінансовий аналіз; управління проектами, фіскальна політика, адміністрування податків; казначейська справа; державні фінанси.

Переддипломна практика, науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота

Гуманітарний факультет

Галузь знань

06 Журналістика

Спеціальність

06 Журналістика

Опис

Магістр журналістики — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань в інформаційній, аналітичній та  науково-дослідній діяльності.

Магістр журналістики може займати такі посади: тележурналіст, радіожурналіст, літературний редактор, військовий журналіст, журналіст-міжнародник, редактор телепрограм, редактор студій, редактор-перекладач, кореспондент, працівник відділу реклами, зв'язків з громадськістю, прес-секретар, міжнародний оглядач, редактор, викладач вищої школи.

Форма навчання

денна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Термін навчання

1 рік та 6 місяців

Факультет

Гуманітарний факультет

Контактна особа

Декан факультету:

тел. (03654) 2-29-49 

e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua 

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

034 Культурологія

Опис

Освітньо-кваліфікаційний рівень маґістра культури дає можливість здобути поглиблені знання основних  проблем сучасної культурології та філософії, теорії та історії світової і вітчизняної культури; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладння культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів IV рівня акредитації; надає знання та навички управлінської діяльності в сфері культури та освіти.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Термін навчання

1.5 роки (на базі освітньо-професійної підготовки бакалавра культурології, релігієзнавства)

Факультет

Гуманітарний

Контактна особа

Декан гуманітарного факультету:

тел. : (+38) 03654 2-29-49 

e-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

033 Філософія, спеціалізація релігієзнавство

Опис

Діяльність магістра спрямована на аналіз релігії як однієї із сфер життя людства, історії його розвитку, вивчення різних релігійних течій і конфесій, особливостей прояву релігії в сучасному світі. Магістр релігієзнавства підготовлений до професійної організаційно-управлінської діяльності в сфері, пов’язаній з функціонуванням релігій, у відповідності з фундаментальною та спеціальною підготовкою.

Підготовка фахівців магістрів релігієзнавства полягає в оволодінні досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає визначитись у світоглядних питаннях, формує духовні інтереси, ціннісну орієнтацію.

Додатковою можливістю для магістрів є здобуття спеціалізацій: «Релігійна журналістика» та «Екуменічні студії».

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит
Іноземна мова

Термін навчання

1 рік 6 місяців (на базі освітньо-професійної підготовки бакалавра філософії, історії)

Факультет

Гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету: 
тел.: (+38) 03654 2-29-49
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 Філологія. Українська мова та література.

Опис

Магістр філології («Українська мова та література») поглиблює фундаментальну фахову підготовку, оволодіває методикою викладання української мови і літератури у вищій школі, закріплює знання, уміння й навички під час педагогічної практики у ВНЗ. Його компетенція може охоплювати такі види діяльності: викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах і вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації; виконання роботи в редакційно-видавничій та науково-дослідницькій галузях, пов’язаної з українською філологією; безпосереднє забезпечення усної й письмової україномовної комунікації в різних сферах науки і культури.

Магістр філології може бути вчителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, викладачем фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації, працювати в наукових, інформаційних, видавничих, мистецьких, архівних та інших установах різного рівня.

Магістр філології має право продовжити навчання в аспірантурі.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Магістр

Вступні випробування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Термін навчання

1 рік 6 місяців (на основі ступеня бакалавра)

Факультет

Гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету:

тел.: (+38) 03654 2-29-49

e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua