Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Вартість навчання

Розмір плати за надання освітніх послуг

з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (денна форма навчання*)

Галузь знань

Спеціальність / спеціалізація

НаУ "Острозька академія" 2016 /2020 н.р.

1 курс, грн.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Навчально-науковий Інститут права ім. І.Малиновського

 

08 Право

081 Право

12500

12500

12500

12500

50000

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

9500

9500

9500

9500

38000

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

051 Економіка /економічна кібернетика

9500

9500

9500

9500

38000

07 Управління та адміністрування

072 Облік і оподаткування / облік і аудит

9000

9000

9000

9000

36000

Факультет романо-германських мов

03 Гуманітарні науки

035 Філологія / Мова і література (англійська, німецька)

13200

13200

13200

13200

52800

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

02 Куль тура і мистецтво

029 Іінформаційна, бібліотечна та архівна справа / документознавство та інформаційна діяльність

8900

8900

8900

8900

35600

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

052 Політологія

8900

8900

8900

8900

35600

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

053 Психологія

10800

10800

10800

10800

43200

Факультет міжнародних відносин

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

8700

8700

8700

8700

34800

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини

13300

13300

13300

13300

53200

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /  країнознавство

9800

9800

9800

9800

39200

Гуманітарний факультет

03 гуманітарні науки

035 Філологія. Українська мова і література

8000

8000

8000

8000

32000

06 Журналістика

061 Журналістика

10700

10700

10700

10700

42800

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

8200

8200

8200

8200

32800

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

8000

8000

8000

8000

32000

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України "Про вищу освіту").

Розмір плати за надання освітніх послуг

з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (денна форма навчання*)
(на основі молодшого спеціаліста, базової або повної вищої освіти, термін навчання 3 роки)

Спеціальність / спеціалізація

НаУ "Острозька академія" 2016 /2020 н.р.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Навчально-науковий Інститут права ім. І.Малиновського

 

6.030401 Правознавство

12620

12620

12620

37860

Економічний факультет

6.030508 Фінанси і кредит

 

9000

9000

9000

27000

6.030502 Економічна кібернетика

 

9000

9000

9000

27000

6.030509 Облік і аудит

8080

8080

8080

24240

Факультет романо-германських мов

6.020303 Філологія (англійська мова та література)

 

10600

10600

10600

31800

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

 

858

8580

8580

25740

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

8480

8480

8480

25440

6.030102 Психологія

8680

8680

8680

26040

Факультет міжнародних відносин

6.020302 Історія

 

8070

8070

8070

24210

6.030201 Міжнародні відносини

 

9000

9000

9000

27000

6.030205 Країнознавство

8580

8580

8580

25740

Гуманітарний факультет

6.020303 Філологія (українська мова та література)

 

7980

7980

7980

23940

6.030301 Журналістика

8280

8280

8280

24840

6.020101 Культурологія

8280

8280

8280

24840

6.020301 Філософія

8070

8070

8070

24210

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України "Про вищу освіту").

Розмір плати за надання освітніх послуг

з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (денна форма навчання*)
(на основі молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю, термін навчання 2 роки)

Факультет та напрям підготовки

Вартість навчання, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

   Навчально-науковий Інститут права ім. І.Малиновського

– правознавство

12680

12680

25360

Економічний факультет

– фінанси і кредит

9050

9050

18100

– облік  і аудит

8120

8120

16240

Факультет   політико-інформаційного менеджменту

– документознавство та інформаційна діяльність

8620

8620

17240

– психологія

8720

8720

17440

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України "Про вищу освіту").