Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Гуманітарний факультет

Галузь знань

Гуманітарні науки

Спеціальність

Філософія

Опис

Бакалавр філософії може обґрунтувати власну позицію з питань філософського розуміння світоглядних та суспільних трансформацій; володіє професійною термінологією,іноземними мовами, нормами ділового та повсякденного спілкування, навичками науково-дослідної роботи та організаційної діяльності у релігійній сфері; використовує новітні інформаційні технології, форми та методи у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін. Бакалавр філософії може виконувати функції консультанта у структурі органів державної влади та місцевого самоврядування з питань взаємодії з релігійними організаціями. Його компетенції охоплюють такі види діяльності: експерт з проведення релігієзнавчої експертизи в сфері міжнародних відносин; журналіст-видавець в релігійній сфері; менеджер туристичної фірми (спеціалізація – релігійний туризм); консультант з соціальних і психологічних проблем релігійного життя для соціальних служб, релігійних організацій; вчитель суспільно-гуманітарних дисциплін та предметів духовно-морального спрямування у закладах освіти.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,2

Історія України

0,5

Іноземна мова, географія, математика

0,2

Факультет

гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету: Шевчук Дмитро Михайлович, доцент, доктор філософських наук

тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua 

Галузь знань

Гуманітарні науки

Спеціальність

Філологія. Українська мова та література. Літературна творчість.

Опис

Бакалавр філології («Українська мова та література») здобуває фундаментальну фахову підготовку, оволодіває методикою навчання української мови і літератури й мистецтвом редагування текстів, закріплює знання, уміння й навички під час фольклорної, діалектологічної та педагогічної практик. Його компетенція може охоплювати такі види діяльності: викладання української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах; виконаннянауково-дослідницької роботи, пов’язаної з українською філологією; безпосереднє забезпечення усної й письмової україномовної комунікації в різних сферах науки і культури.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,5

Історія України

0,2

Іноземна мова, географія, математика

0,2

Факультет

гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету: Шевчук Дмитро Михайлович, доцент, доктор філософських наук

тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua 

Галузь знань

Гуманітарні науки

Спеціальність

Культурологія

Опис

Ступінь бакалавра культурології надає теоретичні знання та практичні навички у різних напрямках сучасної культурології; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі із застосуваннямновітніх методик; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів. Спеціалізація «Кіберкультура» формує компетенції, які дозволяють ефективно реалізувати культурні та комерційні проекти в сфері інтернет-маркетингу, онлайн-навчання, аналізу інформаційних кодів культури, творення інтернет-контенту. Спеціалізації: теоретична і прикладна культура, кіберкультура.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,3

Історія України

0,4

Іноземна мова, географія, математика, біологія

0,2

Факультет

гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету: Шевчук Дмитро Михайлович, доцент, доктор філософських наук

тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua 

Галузь знань

Журналістика

Спеціальність

Журналістика

Опис

Діяльність бакалавра журналістики направлена на потреби суспільства уоперативній, повній та достовірній інформації, а також пов’язана із аналізом актуальних соціальних проблем, вираження та формування суспільної думки. Спеціалізації, які пропонуються в процесі здобування кваліфікації бакалавра журналістики дають можливість отримати знання та вміння, які пов’язані із новітніми медіа та онлайн-журналістикою, міжнародною журналістикою, рекламою і зв’язками з громадськістю, військовою журналістикою, видавничою справою та редагуванням.

Форма навчання

Денна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,45

Творчий конкурс

0,25

Історія України, іноземна мова, географія, математика

0,2

Факультет

гуманітарний

Контактна особа

Декан факультету: Шевчук Дмитро Михайлович, доцент, доктор філософських наук

тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua 

Факультет романо-германських мов

Галузь знань

Гуманітарні науки

Спеціальність

Філологія. Мова і література(англійська, німецька)

Опис

Бакалавр філології (англійська, німецька та французька мови) здобуває фундаментальну підготовку філолога та перекладача, вільно володієтрьома іноземними мовами. Має навички користування комп’ютерними технологіями, перекладу, володіє сучасними технологіями та методикою викладання іноземних мов. Ґрунтовна філологічна підготовка на факультеті романо-германських мов дає широкі можливості для продовження навчання на магістерських програмах європейських та американських ВНЗ. Студенти РГМ беруть активну участь у міжнародних програмах IREX, AIESEC, Fulbright, Muskie, Au-Pair, Work and Travel, українсько-французькій обмінній програмі з університетом Рен. Диплом філолога, перекладача, вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага балу

Українська мова та література

0,2

Іноземна мова (англійська)

0,5

Історія України, географія

0,2

Факультет

Романо-германських мов

Контактна особа

Декан факультету: Худолій Анатолій Олексійович професор, доктор політичних наук

тел/факс: (03654) 3-02-58 
e-mail: anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Галузь знань

Культура і мистецтво

Напрям підготовки

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Менеджмент інформаційно-комунікаційних технологій

Опис

Студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» отримують кваліфікацію фахівця з документаційного забезпечення управління та фахівця зі зв’язків з громадськістю у державних установах, приватних фірмах, інформаційних центрах, комерційних та некомерційних організаціях за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.

Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» дозволяє: 1) володіти професійними навичками у роботі з різними видами інформації; 2) отримати належну підготовку у таких сферах ІТ-технологій, HR-менеджменту, рекламного та PR-менеджменту; 3) працювати з корпоративними системами електронного документообігу, розробляти банки (бази) даних інформації.

З 2013 року діє угода про співпрацю з Сілезьким університетом в м. Катовіце (Польща), в межах якої здійснюється програма студентської мобільності Erasmus+.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,5

Історія України

0,2

Іноземна мова, Математика, Географія

0,2

Факультет

Політико-інформаційного менеджмента

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління
тел.: 2-29-49 
e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Галузь знань

Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

Психологія

Спеціалізація

Клінічна психологія

Педагогічна та вікова психологія

Опис

Психолог - це фахівець, який займається вивченням душевного життя і законів корекції поведінки людини, який використовує ці знання для надання допомоги людям і для оптимізації їх діяльності. Основні види діяльності психолога: психологічна діагностика - це вивчення за допомогою спеціальних методик індивідуальних особливостей психіки людини; консультування - довірче спілкування між психологом і клієнтом, спрямоване на більш повну реалізацію його здібностей і пошук способів вирішення його проблем; психологічний тренінг - це активне навчання спілкуванню, а також способам емоційної саморегуляції, вирішення проблем і особистісного зростання.

Попит на психологів стрімко зростає, адже кожна організація, що прагне розвитку, намагається залучити до штату фахівця з людських ресурсів, тому психологи працюють не лише у школах, а й у медичних клініках, центрах надання психологічної підтримки й допомоги, центрах розвитку дітей, у правоохоронних органах, у рекрутингових компаніях та у багатьох інших сферах.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,2

Історія України

0,4

Біологія, Математика, Іноземна мова

0,3

Факультет

Політико-інформаційного менеджмента

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління
тел.: 2-29-49 
e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Галузь знань

Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

Політологія

Опис

Політолог − фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

Бакалаврська програма пропонує не тільки отримати якісну європейську освіту, досвід та нові можливості особистого зростання, а й можливість одержання одразу двох дипломів бакалавра: польського диплому «Bachelor’s Degree» (B.А.) від Вищої Школи Міжнародних Відносин і Суспільної Комунікації у м. Хелмі чи Державного університету ім. Шимона Шимоновича в м. Замость, Польща, та українського диплому «бакалавр політології» Національного університету «Острозька академія».

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,2

Історія України

0,4

Іноземна мова, Географія, Математика

0,3

Факультет

Політико-інформаційного менеджмента

Контактна особа

Декан факультету: Лебедюк Віталій Миколайович, доцент, кандидат наук з державного управління
тел.: 2-29-49 
e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Галузь знань

Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація: "Міжнародні відносини"

Опис

Бакалаври спеціалізації "Міжнародні відносини" можуть працювати в органах зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності державних адміністрацій різного рівня, у зовнішньополітичних відомствах: Міністерстві закордонних справ України, посольствах, консульствах та інших установах МЗС, в органах Служби безпеки України, на митницях, у представництвах міжнародних організацій та іноземних корпорацій, помічником політолога-аналітика, оглядача, консультанта політичних партій та на інших посадах у громадських організаціях, органах преси тощо.

У межах навчальної програми передбачається вивчення трьох іноземних мов.

Є можливість участі у короткотривалих (двотижневих) програмах культурного обміну та семестрового навчання на бакалаврських обмінних програмах в університетах Республіки Польща та інших країн.

Діють програми, що дають можливість одержання подвійних дипломів Острозької академії та польських університетів.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,2

Іноземна мова

0,5

Історія України, географія

0,2

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук
тел. (03654) 3-08-32 
e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua

Галузь знань

Соціальні та поведінкові науки

Напрям підготовки

Міжнародні відносини, супільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація: "Регіональні студії (країнознавство, міжнародний туризм, Євросоюз)"

Опис

Бакалаври із регіональних студій (країнознавства) зі знанням трьох іноземних мов можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльністю щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних або громадських організаціях, у сфері туризму, а також науково-дослідною діяльністю.

Є можливість участі у короткотривалих (двотижневих) програмах культурного обміну та семестрового навчання на бакалаврських обмінних програмах з університетами Республіки Польща та інших країн, а також можливість одержання подвійних дипломів Острозької академії та польських університетів.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,2

Історія України

0,4

Іноземна мова, географія

0,3

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук,
тел. (03654) 3-08-32 
e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

Історія та археологія

Опис

Випускник ступеня бакалавра історії може працювати як вчитель історії,лаборант, молодший науковий співробітник науково-дослідних інститутів, науково-дослідних підрозділів, а також виконувати науково-допоміжну і навчально-допоміжну роботу в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, наукових бібліотеках, редакціях спеціалізованих газет і журналів, в гро­мадських організаціях; практичну і науково-допоміжну роботу в музеях, архівних установах, екскурсійних бюро, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних і етнографічних експедиціях, архе­ографічних організаціях; педагогічну роботу в загальноосвітніх середніх школах і професійно-технічних училищах.

Є можливість участі у короткотривалих (двотижневих) програмах культурного обміну та семестрового навчання на бакалаврських обмінних програмах в університетах Республіки Польща та інших країн. Є можливість одержання подвійних дипломів Острозької академії та польських університетів.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0.2

Історія України

0,5

Іноземна мова, географія, математика

0,2

Факультет

Міжнародних відносин

Контактна особа

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, професор, доктор історичних наук
тел. (03654) 3-08-32 
e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Галузь знань

Право

Спеціальність

Право

Опис

Випускники ступеня бакалавра набувають знання та компетенцію в основних сферах юридичної діяльності. Основним предметом вивчення є право, яке тісно пов’язане з державою. Право є сукупністю обов’язкових до виконання правил (норм), встановлених державою.

Форма навчання

Денна, заочна

Ступінь

Бакалавр

Вступні випробування

Предмет ЗНО

Вага бала

Українська мова та література

0,3

Історія України

0,4

Іноземна мова, географія, математика

0,2

Інститут

Інститут права ім. І.Малиновського

Контактна особа

Директор: Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор

тел/факс: (03654) 2-39-30 
e-mail: pravo@oa.edu.ua

Економічний факультет

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Спеціалізація

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  економічної кібернетики спроможний виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади ІТ-фахівців та економістів-аналітиків на підприємствах, в організаціях та фінансових установах.

 

Фахівець спроможний: з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій; створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 157 кредитів;

вибіркові дисципліни – 75 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

економічна кібернетика, дослідження операцій, моделювання економіки, прогнозування соціально-економічних процесів, системи прийняття рішень, технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, інформаційні системи і технології в управлінні, управління проектами інформатизації, моделі економічної динаміки, проектування та розробка інформаційних систем, комп'ютерні мережі, прикладні моделі економічних процесів, економетричний аналіз, історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, економіко-математичне моделювання, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік, статистика, міжнародна економіка, економіка праці і соціально-трудові відносини. 

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

алгоритмізація та програмування, регіональна економіка, страхування, системи захисту інформації, безпека інтелектуальних інформаційних систем, інтернет-технології в бізнесі, електронна комерція, WEB-дизайн та WEB-програмування, інструментальні засоби прикладного програмування, основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, логіка, основи наукових досліджень, ризикологія, моделі та структури даних, моделювання та управління фінансами, методи та системи штучного інтелекту, основи програмування, аналіз господарської діяльності, інвестування, фінанси підприємств, ділова англійська мова, дискретна математика.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація

Облік і аудит

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів, бухгалтерів та аудиторів на підприємствах, в організаціях та фінансових установах.

 

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) з організації облікової, аналітичної та контрольної діяльності підприємств та організацій; здійснювати економічні розрахункита аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 160 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіко-математичне моделювання, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік (загальна теорія), облік у банках, бюджетна система, податкова система, фінанси підприємств, фінансовий облік І, місцеві фінанси, управлінський облік, страхування, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий облік ІІ, аналіз господарської діяльності, аудит, економіка праці і соціально-трудові відносини, інформаційні системи обліку та аудиті, облік і звітність в оподаткуванні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, моделювання економіки, логіка, основи наукових досліджень, міжнародна економіка, регіональна економіка, прогнозування соціально-економічних процесів, прикладні моделі економічних процесів, звітність підприємств, бізнес-планування, ризикологія, господарське право, ділова англійська мова, фінансове право, фіскальна політика, облік у бюджетних установах, казначейська справа.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконуватипрофесійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів таекономістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 160 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіко-математичне моделювання, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік, банківська система, бюджетна система, податкова система, фінанси підприємств, інвестування, місцеві фінанси, управлінський облік, страхування, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий облік, аналіз господарської діяльності, аудит, економіка праці і соціально-трудові відносини, інформаційні системи обліку та аудиті, фінансовий ринок.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, логіка, основи наукових досліджень, міжнародна економіка, регіональна економіка, прогнозування соціально-економічних процесів, прикладні моделі економічних процесів, антикризові моделі управління підприємством, бізнес-планування, ризикологія, господарське право, ділова англійська мова, фінансове право, фіскальна політика, соціальне страхування, казначейська справа.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота